Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (เรียกประชุม) (04 ส.ค. 3103)  
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี2561 (12 พ.ย. 2561)  
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2561 (12 พ.ย. 2561)  
การจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2561 (12 พ.ย. 2561)
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (12 พ.ย. 2561)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (นัดประชุม+เชิญประชาชนรับฟัง) (09 พ.ย. 2561)
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ปี60 (08 พ.ย. 2561)
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (07 พ.ย. 2561)
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน (07 พ.ย. 2561)
สรุปข้อมูลผู้มารับบริการตามภารกิจหลักของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (06 พ.ย. 2561)
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2561 (10 ต.ค. 2561)
เปิดรับการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ2563 (03 ต.ค. 2561)
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการส... (12 ก.ย. 2561)
ประกาศสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ (12 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ... (28 ส.ค. 2561)
ผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม (24 ส.ค. 2561)
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น (21 ส.ค. 2561)
เทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้จัดโครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำ 2561 ในว... (15 ส.ค. 2561)
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาส... (23 ก.ค. 2561)
#ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอา... (20 ก.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 256... (30 พ.ย. 2561)  

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 256... (30 พ.ย. 2561)  

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 256... (30 พ.ย. 2561)  

วันนี้ 18 ตุลาคม 2561 เวล... (30 พ.ย. 2561)

วันนี้ 30 ตุลาคม 2561 เวล... (30 ต.ค. 2561)

วันนี้ 18 ตุลาคม 2561 นาย... (18 ต.ค. 2561)

(16 ต.ค. 2561)

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำ... (04 ต.ค. 2561)

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำ... (04 ต.ค. 2561)

กองสวัสดิการสังคม ได้นำผู... (20 ก.ย. 2561)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 25... (21 ส.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 25... (17 ส.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 25... (17 ส.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 25... (12 ส.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 25... (10 ส.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 256... (06 ส.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 256... (06 ส.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 256... (02 ส.ค. 2561)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต... (02 ส.ค. 2561)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต... (02 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ถนนร... (03 ธ.ค. 2561)  
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน(ฝ้าเพดาน ชั้น ๓)... (28 พ.ย. 2561)  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ... (28 พ.ย. 2561)  
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (27 พ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (20 พ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (19 พ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (19 พ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (14 พ.ย. 2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำปฏิทิน ประจำปี 2562 (13 พ.ย. 2561)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (12 พ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (09 พ.ย. 2561)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี60 (08 พ.ย. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (07 พ.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (07 พ.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) โรงเรียน (07 พ.ย. 2561)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (06 พ.ย. 2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) (22 ต.ค. 2561)
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (12 ต.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (02 ต.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (21 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส
ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th
https://www.facebook.com/TassabanTanyongmat/
ไลน์กลุ่มตนรักตันหยงมัส https://line.me/R/ti/g/00sPdXuDBp
www.tanyongmat.go.th