Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (เรียกประชุม) (04 ส.ค. 3103)  
ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาล+เชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล (06 มิ.ย. 2562)  
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (10 พ.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง มาตรการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย สำนักงานเทศบาลตำบลต... (26 มี.ค. 2562)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (นัดประชุม+เชิญประชาชนรับฟัง) (21 ก.พ. 2562)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (เรียกประชุม) (25 ม.ค. 2562)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี2561 (12 พ.ย. 2561)
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2561 (12 พ.ย. 2561)
การจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2561 (12 พ.ย. 2561)
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (12 พ.ย. 2561)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (นัดประชุม+เชิญประชาชนรับฟัง) (09 พ.ย. 2561)
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ปี60 (08 พ.ย. 2561)
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (07 พ.ย. 2561)
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน (07 พ.ย. 2561)
สรุปข้อมูลผู้มารับบริการตามภารกิจหลักของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (06 พ.ย. 2561)
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2561 (10 ต.ค. 2561)
เปิดรับการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ2563 (03 ต.ค. 2561)
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการส... (12 ก.ย. 2561)
ประกาศสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ (12 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ... (28 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 25... (21 พ.ค. 2562)  

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 256... (06 พ.ค. 2562)  

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวล... (02 พ.ค. 2562)  

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน ... (29 เม.ย. 2562)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 256... (19 เม.ย. 2562)

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 256... (30 พ.ย. 2561)

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 256... (30 พ.ย. 2561)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 256... (30 พ.ย. 2561)

วันนี้ 18 ตุลาคม 2561 เวล... (30 พ.ย. 2561)

วันนี้ 30 ตุลาคม 2561 เวล... (30 ต.ค. 2561)

วันนี้ 18 ตุลาคม 2561 นาย... (18 ต.ค. 2561)

(16 ต.ค. 2561)

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำ... (04 ต.ค. 2561)

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำ... (04 ต.ค. 2561)

กองสวัสดิการสังคม ได้นำผู... (20 ก.ย. 2561)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 25... (21 ส.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 25... (17 ส.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 25... (17 ส.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 25... (12 ส.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 25... (10 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 แบบ สขร.1 (10 มิ.ย. 2562)  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบปรมาณ... (24 พ.ค. 2562)  
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 พ.ค. 2562)  
เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล 11 ซอย 4 ... (21 พ.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 แบบ สขร 1 (13 พ.ค. 2562)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในสำนักงา... (23 เม.ย. 2562)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกรคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญ... (23 เม.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวไร้สายเทศ... (23 เม.ย. 2562)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (22 เม.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (19 เม.ย. 2562)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมหอกระจายข่าวเทศบาลตำบลตันหยงมัส (04 เม.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (03 เม.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ ๒ ... (04 มี.ค. 2562)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบาย... (01 มี.ค. 2562)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกรคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญ... (25 ก.พ. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 (20 ก.พ. 2562)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (15 ก.พ. 2562)
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ถ... (13 ก.พ. 2562)
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 18... (11 ก.พ. 2562)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (08 ก.พ. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส
ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th
https://www.facebook.com/TassabanTanyongmat/
ไลน์กลุ่มตนรักตันหยงมัส https://line.me/R/ti/g/00sPdXuDBp
www.tanyongmat.go.th