Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (08 พ.ค. 3104)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (10 เม.ย. 3104)  
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (เรียกประชุม) (04 ส.ค. 3103)  
ข้อมูลการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ ครึ่งปีแรก 2562 (30 มิ.ย. 2562)
การประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตประจำปี 2562 (27 มิ.ย. 2562)
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 61 (27 มิ.ย. 2562)
ช่องทางการร้องเรียน (26 มิ.ย. 2562)
มาตรการแนวทางการปรับปรุงการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (26 มิ.ย. 2562)
มาตรการการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (26 มิ.ย. 2562)
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (26 มิ.ย. 2562)
(26 มิ.ย. 2562)
เรียนเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วม โครงการสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัด... (26 มิ.ย. 2562)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2561 (25 มิ.ย. 2562)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน (25 มิ.ย. 2562)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (25 มิ.ย. 2562)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส ... (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตาบลตันหยงมัส เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (20 มิ.ย. 2562)
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 เทศบาลตำบลตันหยงมัส ระแงะ จ.นราธิวาส (20 มิ.ย. 2562)
รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2562 เทศบาลตำบลตันหยงมัส (20 มิ.ย. 2562)
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 เทศบาลตำบลตันหยงมัส ระแงะ จ.นราธิวาส (20 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำ... (04 ก.ย. 2562)  

เจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนา... (04 ก.ย. 2562)  

เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม... (03 ก.ย. 2562)  

โครงการส่งเสริมการออกกำลั... (03 ก.ย. 2562)

โครงการภูมิปัญญาสร้างชีวิ... (03 ก.ย. 2562)

เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม... (03 ก.ย. 2562)

กองสวัสดิการสังคม จัดโครง... (02 ก.ย. 2562)

กองสวัสดิการสังคม จัดโครง... (02 ก.ย. 2562)

กองสวัสดิการสังคม จัดโครง... (02 ก.ย. 2562)

โครงการสนับสนุน การมีส่วน... (26 มิ.ย. 2562)

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 25... (21 พ.ค. 2562)

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 256... (06 พ.ค. 2562)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวล... (02 พ.ค. 2562)

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน ... (29 เม.ย. 2562)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 256... (19 เม.ย. 2562)

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 256... (30 พ.ย. 2561)

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 256... (30 พ.ย. 2561)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 256... (30 พ.ย. 2561)

วันนี้ 18 ตุลาคม 2561 เวล... (30 พ.ย. 2561)

วันนี้ 30 ตุลาคม 2561 เวล... (30 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะและปรับปรุงถนนลูกรังบ่อขยะบ... (06 ก.ย. 2562)  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับขยะมูลฝอ... (06 ก.ย. 2562)  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย(ถังคอนเทนเนอร์) (05 ก.ย. 2562)  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.ถนนระแงะมรรคา 26(ช่วงที่... (05 ก.ย. 2562)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบาย... (04 ก.ย. 2562)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงถนน คสล.ถนนระแงะมรรคา 26 (ช่วงที... (29 ส.ค. 2562)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเทศบ... (28 ส.ค. 2562)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (28 ส.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (28 ส.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (19 ส.ค. 2562)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 (08 ส.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการตีเส้นและเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนภายใ... (06 ส.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 แบบ สขร.1 (10 มิ.ย. 2562)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบปรมาณ... (24 พ.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 พ.ค. 2562)
เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล 11 ซอย 4 ... (21 พ.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 แบบ สขร 1 (13 พ.ค. 2562)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในสำนักงา... (23 เม.ย. 2562)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกรคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญ... (23 เม.ย. 2562)
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการก่อสร้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวไร้สายเทศ... (23 เม.ย. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส
ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th
https://www.facebook.com/TassabanTanyongmat/
ไลน์กลุ่มตนรักตันหยงมัส https://line.me/R/ti/g/00sPdXuDBp
www.tanyongmat.go.th