Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (เรียกประชุม) (04 ส.ค. 3103)  
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการส... (12 ก.ย. 2561)  
ประกาศสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ (12 ก.ย. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ... (28 ส.ค. 2561)
ผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม (24 ส.ค. 2561)
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น (21 ส.ค. 2561)
เทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้จัดโครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำ 2561 ในว... (15 ส.ค. 2561)
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาส... (23 ก.ค. 2561)
#ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอา... (20 ก.ค. 2561)
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาส... (19 ก.ค. 2561)
โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส (11 ก.ค. 2561)
ขอแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (22 มิ.ย. 2561)
ลงทะเบียน เงินอุดหนุนเพื่อก่รเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (22 มิ.ย. 2561)
ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส สมัยสามัญ สมัยที่2/2561 ครั้... (17 พ.ค. 2561)
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 (17 พ.ค. 2561)
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส สมัยสามัญ สมัยที่2/2561 ครั้งที่ 1 (17 พ.ค. 2561)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลต... (10 เม.ย. 2561)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลต... (02 เม.ย. 2561)
เทศบาลตำบลตันหยงมัส กำหนดจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำ... (05 มี.ค. 2561)
ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล (02 ก.พ. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กองสวัสดิการสังคม ได้นำผู... (20 ก.ย. 2561)  

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 25... (21 ส.ค. 2561)  

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 25... (17 ส.ค. 2561)  

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 25... (17 ส.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 25... (12 ส.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 25... (10 ส.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 256... (06 ส.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 256... (06 ส.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 256... (02 ส.ค. 2561)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต... (02 ส.ค. 2561)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต... (02 ส.ค. 2561)

ชมรมรำวง ได้จัดการแสดงในโ... (02 ส.ค. 2561)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต... (02 ส.ค. 2561)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต... (02 ส.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2561... (02 ส.ค. 2561)

ชมรมรำวงได้เข้าร่วมแสดงรำ... (02 ส.ค. 2561)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต... (02 ส.ค. 2561)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต... (02 ส.ค. 2561)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต... (02 ส.ค. 2561)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต... (02 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวไร้สาย (27 ก.ย. 2561)  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ปีงบ... (17 ก.ย. 2561)  
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการตีเส้นและเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนภายในเขต... (07 ก.ย. 2561)  
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (06 ก.ย. 2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการติดตั้งจุดกระจายเสียงแบบไร้สาย (30 ส.ค. 2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (28 ส.ค. 2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ไตรมาสที่ 4 ปีง... (17 ส.ค. 2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตีเส้นและเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนภายในเขตเทศ... (16 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (09 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะบ้านบ่อทอง และบ่... (20 ก.ค. 2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 (06 ก.ค. 2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะบ้านบ่อทอง และบ่อข... (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนน... (04 มิ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนระแงะมรรคา 26/1 (... (21 พ.ค. 2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การกีฬา (16 พ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนน... (30 เม.ย. 2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) (20 เม.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 เม.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส

ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th

www.tanyongmat.go.th