Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (เรียกประชุม) (04 ส.ค. 3103)  
ขอแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (22 มิ.ย. 2561)  
ลงทะเบียน เงินอุดหนุนเพื่อก่รเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (22 มิ.ย. 2561)  
ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส สมัยสามัญ สมัยที่2/2561 ครั้... (17 พ.ค. 2561)
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 (17 พ.ค. 2561)
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส สมัยสามัญ สมัยที่2/2561 ครั้งที่ 1 (17 พ.ค. 2561)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลต... (10 เม.ย. 2561)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลต... (02 เม.ย. 2561)
เทศบาลตำบลตันหยงมัส กำหนดจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำ... (05 มี.ค. 2561)
ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล (02 ก.พ. 2561)
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (02 ก.พ. 2561)
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี่ 2561 ครั้งที่ 1 (26 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ โครงการภาษีเคลื่อนทีี่ (09 ม.ค. 2561)
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (09 ม.ค. 2561)
เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอา... (04 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ งานวันปีใหม่ (22 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ การเลื่อนการจัดโครงการลดขยะให้สนุก ลดภาระครัวเรือนออกไปอย่างไม่มีก... (28 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์เรื่อง อุทกภัยค่ะ (28 พ.ย. 2560)
ร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (25 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2561 ... (22 พ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 25... (06 มิ.ย. 2561)  

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 25... (05 มิ.ย. 2561)  

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 25... (05 มิ.ย. 2561)  

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 25... (04 มิ.ย. 2561)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 25... (30 พ.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 25... (28 พ.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 25... (24 พ.ค. 2561)

มื่อวันที่ 24 พฤษภาคม2561... (24 พ.ค. 2561)

กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนิ... (21 พ.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 25... (18 พ.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 25... (17 พ.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 25... (17 พ.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 25... (17 พ.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 25... (17 พ.ค. 2561)

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำ... (17 พ.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 25... (15 พ.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 25... (15 พ.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 25... (13 พ.ค. 2561)

เมื่อวีนที่ 12 พฤษภาคม 25... (12 พ.ค. 2561)

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 25... (11 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนน... (04 มิ.ย. 2561)  
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนระแงะมรรคา 26/1 (... (21 พ.ค. 2561)  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การกีฬา (16 พ.ค. 2561)  
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนน... (30 เม.ย. 2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) (20 เม.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 เม.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (22 มี.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเ... (20 มี.ค. 2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนสาธารณะ(ห... (14 มี.ค. 2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ 2 ปี... (07 มี.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (01 มี.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (26 ก.พ. 2561)
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 8 ซอย 1 (26 ก.พ. 2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนระแงะมรรคา 26/1(ช่วงที่ 2)... (23 ก.พ. 2561)
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (09 ก.พ. 2561)
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (05 ก.พ. 2561)
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (24 ม.ค. 2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (16 ม.ค. 2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ถนนเ... (12 ม.ค. 2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส

ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th

www.tanyongmat.go.th