Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต
     เทศบาลได้ยกฐานะจากสุขาภิบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เทศบาลตำบลตันหยงมัสเป็น ๑ ใน ๑๔ เทศบาลของจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๗.๒๔ ตารางกิโลเมตร อยู่ในอำเภอระแงะ ตั้งอยู่เกือบใจกลางจังหวัดนราธิวาสบนฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายู ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ๒๒ กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครทางรถยนต์ประมาณ ๑,๓๔๐ กิโลเมตร และโดยทางรถไฟประมาณ ๑,๐๙๖ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
อำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอรือเสาะ
อำเภอจะแนะ
อำเภอเจาะไอร้อง
อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร และอำเภอระแงะ

เนื้อที่
     อำเภอระแงะมีเนื้อที่ทั้งหมด 435,581 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ
     สภาพพื้นที่โดยทั่วไปจะเป็นที่ราบเชิงเขา ลาดจากทางทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ในฤดูฝนมักจะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่  สภาพดินเป็นดินเชิงเขา
     ภูเขา มีภูเขาสันกาลาคีรีอยู่ทางทิศตะวันตก เป็นพรมแดนกั้นระหว่างอำเภอระแงะกับอำเภอศรีสาคร
     แม่น้ำ  ไหลมาจากอำเภอจะแนะผ่านอำเภอระแงะ ไหลออกสู่อำเภอเมืองนราธิวาส

ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส ประกอบด้วย ๗ ชุมชน ดังนี้
๑. ชุมชนเจริญศึกษา
๒. ชุมชนตลาดกลางผลไม้
๓. ชุมชนโรงเรียนแหลมทอง
๔. ชุมชนวงเวียนลองกอง
๕. ชุมชนสุขาภิบาล ๙
๖. ชุมชนโรงภาพยนตร์
๗  ชุมชนดารุสลาม
มีนางศรีนวล นิลโมทย์
มีนางสาวมาราฮานี เจ๊ะแม
มีนางสุพรรณี วังธนากร
มีนางกาญจนา ตั้งสงวนสิทธิ์
มีนายจีรวัฒน์  เเซ่โง้ว
มีนายธานินทร์ ยูนุ
มีนางสาวนิดัสมินี ลอโมง
เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน
เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน
เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน
เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน
เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน
เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน
เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน
สภาพภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ
     สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปในพื้นที่เขตเทศบาลเป็นพื้นที่ราบ
     สภาพภูมิอากาศจะเป็นแบบร้อนชื้นที่ ๒ ฤดู
          ๑. ฤดูฝน ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กุมภาพันธ์ ช่วงฝนตกมาที่สุด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี
          ๒. ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม – มิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๗.๒๙ องศาเซลเซียส 


สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส
ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th
https://www.facebook.com/TassabanTanyongmat/
ไลน์กลุ่มตนรักตันหยงมัส https://line.me/R/ti/g/00sPdXuDBp
www.tanyongmat.go.th