Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ
     ลักษณะของเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส ขึ้นอยู่กับการค้าขายและเกษตรกรรม โดยสินค่าที่ขึ้นชื่อของพื้นที่ได้แก่ ลองกองตันหยงมัส ซึ่งมีรสชาติดี มีขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ สังคมโดยรวมมีความเป็นอยู่ที่ดี มีการแบ่งเป็นเขตชุมชนย่อยผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม

การประกอบอาชีพ
     เกษตร
ทำไร่
ทำนา
ทำสวน
เลี้ยงสัตว์
ประมง
ค้าขาย
บริการ
รับจ้าง
ทำงานรับราชการ
ทำงานประจำเอกชนบริษัท/โรงงาน
ว่างงาน
ไปประกอบอาชีพอื่น
อื่น ๆ (ระบุ) ก่อสร้าง
-
-
๒๓๑
๕๖
-
๕๔๗
๘๓
๖๗๖
๕๙๙
๘๘

๘๓
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
การพาณิชยกรรม / การบริการ
     จำนวนประเภทธุรกิจที่ให้บริการค้าขายมีจำนวน ๒๖๘ ราย ส่วนใหญ่การค้าในเขตพื้นที่จะเป็นแหล่งรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากพื้นที่ตำบล และอำเภอข้างเคียง แล้วดำเนินการจัดส่งไปจำหน่ายยังพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ และยังเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนในอำเภอระแงะ และอำเภอใกล้เคียงที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก  โดยจะมีพ่อค้านำรถเข้ามารับซื้อสินค้าไปขายตามหมู่บ้าน และอำเภอรอบนอก

การประกอบกิจการธนาคารเปิดทำการในเขตเทศบาล 3 แห่ง
     1. ธนาคารกรุงไทย
     2. ธนาคารออมสิน
     3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธกส.)


สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส
ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th
https://www.facebook.com/TassabanTanyongmat/
ไลน์กลุ่มตนรักตันหยงมัส https://line.me/R/ti/g/00sPdXuDBp
www.tanyongmat.go.th