Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง
     ในเขตเทศบาลการคมนาคมมีได้ 2 ทาง โดยทางรถไฟซึ่งมีสถานีตันหยงมัสเป็นสถานีหลักของจังหวัดนราธิวาส  มีผู้ใช้บริการมาก ทั้งเพื่อการเดินทางและการขนส่ง และทางรถยนต์เพื่อติดต่อจังหวัดนราธิวาส สุไหงโก-ลก จะแนะ ยี่งอ รือเสาะ ตากใบ

 ไฟฟ้า
          ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลตันหยงมัส  ได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระแงะซึ่งรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โดยมีสถานีไฟฟ้าย่อยอยู่ริมถนน  สายตันหยงมัส – นราธิวาสและอยู่ห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส  ประมาณ  ๘๐๐  เมตร  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตเทศบาลจำนวน  ๒,๑๘๓  ครัวเรือน
การประปา
     ในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส  ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

การสื่อสารและโทรคมนาคม
     ในเขตเทศบาลมีชุมสายโทรศัพท์ตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟตันหยงมัส  มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์ในเขตเทศบาล ๑,๒๕๐ รายส่วนการสื่อสารอื่นมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
          วิทยุกระจายเสียงสามารถรับฟังสัญญาณวิทยุ เอ.เอ็ม และเอฟ.เอ็ม ได้จากตัวจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงโดยรับสัญญาณ เอ.เอ็ม ได้ ๑ สถานี เอฟ.เอ็ม ๖ สถานี และสามารถติดต่อกับเทศบาลได้ทางอินเตอร์เน็ตโดยผ่าน Website www.tanyongmat.go.th
          วิทยุโทรทัศน์สามารถรับชมรายการจากสถานีโทรทัศน์ที่แพร่ภาพออกอากาศจากกรุงเทพ ฯ ได้ทุกช่อง

การจราจร
     เทศบาลตำบลตันหยงมัสได้วางระบบเส้นทางการจราจรในเขตเทศบาลไว้เพียงพอสำหรับรองรับความเจริญเติบโตไว้ระยะยาวในอนาคต แต่มีถนนบางที่ต้องทำการปรับปรุงเพื่อให้การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น

การใช้ที่ดิน
     การใช้ประโยชน์จากที่ดินในเขตเทศบาลส่วนมากจะใช้การประกอบกิจการด้านการพาณิชย์ และการเกษตรกรรมเป็นหลัก  โดยที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่มีที่อยู่อาศัยหนาแน่นได้แก่  บริเวณที่ตั้งของย่านการค้าซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณหน้าสถานีรถไฟตันหยงมัส

การเดินทางโดยรถยนต์
     รถยนต์ จากกรุงเทพฯ มาตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร เข้าสู่เส้นทางหมายเลข 41 ถึงหาดใหญ่ใช้ทางหลวงหมายเลข 42 ผ่านปัตตานีถึงนราธิวาส

รถทัวร์โดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มีรถโดยสารปรับอากาศไปนราธิวาสทุกวัน
1. ชุมชนเจริญศึกษา
2. ชุมชนแหลมทอง
3. ชุมชนดารุสลาม
4. ชุมชนสุขาภิบาล 9
5. ชุมชนโรงภาพยนตร์
6. ชุมชนวงเวียนลองกอง
7. ชุมชนตลาดกลางผลไม้
มีถนนตัดผ่าน จำนวน
มีถนนตัดผ่าน จำนวน
มีถนนตัดผ่าน จำนวน
มีถนนตัดผ่าน จำนวน
มึถนนตัดผ่าน จำนวน
มีถนนตัดผ่าน จำนวน
มึถนนตัดผ่าน จำนวน
14 สาย
13 สาย
11 สาย
11 สาย
4 สาย
8 สาย
18 สาย
ดังนั้น  ทุกชุมชนมีถนนตัดผ่าน  คิดเป็น 100 %

การเดินทาง
     นราธิวาสเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,149 กิโลเมตร การเดินทางที่นิยม และสะดวกที่สุด คือ รถไฟ แต่เครื่องบินจะเร็วกว่ามาก

รถปรับอากาศวีไอพี (24 ที่นั่ง)
รถปรับอากาศชั้น 1
เที่ยวไป (นราธิวาส)
เวลา 17.00 น.
เวลา 16.30 น.
เที่ยวกลับ (กรุงเทพฯ)
เวลา 12.30 น.
เวลา 13.30 น. (15.30 น. วันเว้นวัน)
สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ โทรศัพท์  0-2435-1200, 0-2435-5605
สถานีนราธิวาส โทรศัพท์ 0-7351-1845 มาตำบลตันหยงมัส โยทางรถทัวร์ต้องนั่งรถโดยสารสองแถว (นราธิวาส – ตันหยงมัส)

การเดินทางโดยรถไฟ
เที่ยวไป (นราธิวาส)

เที่ยวกลับ(กรุงเทพฯ)
รถเร็ว (สุไหงโก-ลก)
รถด่วนพิเศษ (ทักษิณ)
รถเร็ว (สุไหงโก-ลก)
รถด่วนพิเศษ (ทักษิณ)
เวลา 13.00 น.
เวลา 15.15 น.
เวลา 12.17 น.
เวลา 14.21 น.
สถานีรถไฟแห่งประเทศไทย 0-2223-7010,0-2223-7020
สถานีรถไฟตันหยงมัส 0-7367-1191

การเดินทางโดยเครื่องบิน
     เครื่องบิน สายการบิน Air Asia นราธิวาส กรุงเทพฯ – นราธิวาส
     สัปดาห์ละเที่ยว คือ จันทร์ พุธ ศุกร์
     ออกจากนราธิวาส 08.35 น. ถึงกรุงเทพฯ 10.10 น.
     ออกจากกรุงเทพฯ 06.30 น. ถึงนราธิวาส 08.10 น.
มาตำบลตันหยงมัสโดยทางเครื่องบิน ต้องนั่งรถโดยสารสองแถว (นราธิวาส - ตันหยงมัส)
สายการบิน Air Asia 0-2515-9999

การสาธารณสุข
     การบริการด้านการสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัสมีการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยมีสถานบริการ ดังนี้
     โรงพยาบาล  ๑  แห่ง (โรงพยาบาลระแงะ)
     สถานีอนามัย ๑ แห่ง
     คลินิกแพทย์  ๒ แห่ง
     ร้านขายยา  ๖  ร้าน
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลระแงะ
     แพทย์  ๘  คน
     ทันตแพทย์  ๓  คน
     เภสัชกร  ๗  คน
     พยาบาลวิชาชีพ  ๖๑  คน
     พยาบาลเทคนิค  ๑ คน
     จนท.อื่น ๆ  ๑๒๗  คน


สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส
ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th
https://www.facebook.com/TassabanTanyongmat/
ไลน์กลุ่มตนรักตันหยงมัส https://line.me/R/ti/g/00sPdXuDBp
www.tanyongmat.go.th