Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลตันหยงมัส
ที่อยู่ :  เลขที่ 1 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์  96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364
โทรสาร : 0-7367-1864
Call Center : 199
อีเมล์ : admin@tanyongmat.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส
 
  ภายใน ภายนอก
เทศบาลตำบลตันหยงมัส 0-7367-1364  
นายกเทศมนตรี 0-7367-1364 ต่อ 201 0-7367-226–0
รองนายกเทศมนตรี 0-7367-1364 ต่อ 204 0-7367-2261
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 0-7367-1364 ต่อ 204 0-7367-2261
เลขานุการนายกเทศมนตรี 0-7367-1364 ต่อ 204 0-7367-2261
ประธานสภาเทศบาล 0-7367-1364 ต่อ 204 0-7367-2261
รองประธานสภาเทศบาล 0-7367-1364 ต่อ 204 0-7367-2261
ปลัดเทศบาล 0-7367-1364 ต่อ 206 0-7367-2262
รองปลัดเทศบาล 0-7367-1364 ต่อ 206 0-7367-2263
สำนักปลัดเทศบาล 0-7367-1364 ต่อ 205, 207 0-7367-2265
สำนักทะเบียนท้องถิ่น   0-7367-2272
สถานนีดับเพลิง   0-7367-1866, 199
กองช่าง 0-7367-1364 ต่อ 305 0-7367-2276
กองคลัง 0-7367-1364 ต่อ 102, 106, 105, 115 0-7367-2274
กองวิชาการและแผนงาน  0-7367-1364 ต่อ 210 0-7367-2279
งานบริการและเผยแพร่ทางวิชาการ 0-7367-1364 ต่อ 101 0-7367-2279
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0-7367-1364 ต่อ 112, 111, 110 0-7367-2270
กองการศึกษา 0-7367-1364 ต่อ 213, 214 0-7367-2266
กองสวัสดิการสังคม 0-7367-1364 ต่อ 227 0-7367-2268
ไฟใหม้/น้ำท่วม 0-7367-1364 ต่อ 110 0-7367-1413, 0-7367-1866
    หรือ 199
ไฟฟ้าแสงสว่างขัดข้อง/พ่นหมอดควัน/กำจัดยุงลาย 0-7367-1364 ต่อ 110, 305 -
บริการดูดสิ่งปฏิกูล/คูระบายน้ำอุดตัน 0-7367-1364 ต่อ 110 -
โทรสาร - 0-7367-1864
งานประชาสัมพันธ์ - 08-9179-9367
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 0-7367-1364 ต่อ 210  
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 0-7367-1364 ต่อ 210,08-9179-9367  
  www.tanyongmat.go.th  
  E-mail: tayongmat9@hotmail.com  

หัวข้อ :
ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
เบอร์ผู้ส่ง :
รายละเอียด :

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส
ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th
https://www.facebook.com/TassabanTanyongmat/
ไลน์กลุ่มตนรักตันหยงมัส https://line.me/R/ti/g/00sPdXuDBp
www.tanyongmat.go.th