Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานะการคลัง/งบประมาณ
1.รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน
2.รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน หน่วยงาน กองช่าง
3.รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน หน่วยงาน กองคลัง
4.รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน กองการศึกษา
5.รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน หน่วยงาน กองสวัสดิการและสังคม
6.รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7.รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล
8.สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2551
9.สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2552
10.สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2553

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส
ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th
https://www.facebook.com/TassabanTanyongmat/
ไลน์กลุ่มตนรักตันหยงมัส https://line.me/R/ti/g/00sPdXuDBp
www.tanyongmat.go.th