Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ส.ค. 3103 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (เรียกประชุม)
12 ก.ย. 2561 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ประกาศสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
12 ก.ย. 2561 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
28 ส.ค. 2561 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่าง เดือน ตุลาคม ฑ.ศ. 2561 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
24 ส.ค. 2561 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
21 ส.ค. 2561 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
15 ส.ค. 2561 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้จัดโครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำ 2561 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ บริเวณวงเวียนลองกอง
23 ก.ค. 2561 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อำเภอระแงะ ประจำปี 2561 โดยกำหนดจัดกิจกรรมพิธีสมโภชเทียนพรรษา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมอำเภอระแงะ และ เข้าร่วมขบวนแห่เทียน ในวั
20 ก.ค. 2561 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส #ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อำเภอระแงะ ประจำปี 2561 โดยกำหนดจัดกิจกรรมพิธีสมโภชเทียนพรรษา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอระแงะ และ เข้าร่วมขบวนแห่เทียน ใน
19 ก.ค. 2561 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อำเภอระแงะ ประจำปี 2561 โดยกำหนดจัดกิจกรรมพิธีสมโภชเทียนพรรษา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอระแงะ และ เข้าร่วมขบวนแห่เทียน ในวั

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส

ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th

www.tanyongmat.go.th