Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ส.ค. 3103 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ประกาศสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส (เรียกประชุม)
10 เม.ย. 2561 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส โครงการส่งเสริมกิจกรรมสรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลตันหยงมัส ณ วัดสังฆสิทธาราม และ สวนสาธารณะ(วัชระอุทยาน)
02 เม.ย. 2561 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส โครงการส่งเสริมกิจกรรมสรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลตันหยงมัส ณ วัดสังฆสิทธาราม และ สวนสาธารณะ(วัชระอุทยาน)
05 มี.ค. 2561 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เทศบาลตำบลตันหยงมัส กำหนดจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปี 2561ใน วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ (จิตมงคล)
02 ก.พ. 2561 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
02 ก.พ. 2561 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล
26 ม.ค. 2561 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี่ 2561 ครั้งที่ 1
09 ม.ค. 2561 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส โครงการจังหวัดเคลื่อนที่"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
09 ม.ค. 2561 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ประชาสัมพันธ์ โครงการภาษีเคลื่อนทีี่
04 ม.ค. 2561 นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส

ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th

www.tanyongmat.go.th