Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 ต.ค. 2560
ถึง
24 ต.ค. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ประการเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 11 ซอย 5
16 ต.ค. 2560
ถึง
31 ต.ค. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
05 ต.ค. 2560
ถึง
06 ต.ค. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีต ถนนระแงะมรรคา 7
01 ส.ค. 2560
ถึง
08 ส.ค. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เงื่อนไขการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีต ถนนระแงะมรรคา 7
01 ส.ค. 2560
ถึง
08 ส.ค. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีต ถนนระแงะมรรคา 7
01 ส.ค. 2560
ถึง
31 ส.ค. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 แบบ สขร.1
31 ก.ค. 2560
ถึง
07 ส.ค. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เงื่อนไขการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 11 ซอย 5
26 ก.ค. 2560
ถึง
07 ส.ค. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 11 ซอย 5
05 ก.ค. 2560
ถึง
06 ก.ค. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต สายมะรือโบ-บ้านบ่อทอง
01 พ.ค. 2560
ถึง
31 พ.ค. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส สรุปผลการดำเนินการจังซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 แบบ สขร.1

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส

ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th

www.tanyongmat.go.th