Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ก.พ. 2561
ถึง
28 ก.พ. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
24 ม.ค. 2561
ถึง
08 ม.ค. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
16 ม.ค. 2561
ถึง
19 ม.ค. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
12 ม.ค. 2561
ถึง
18 ม.ค. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 2
11 ม.ค. 2561
ถึง
11 ม.ค. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ม.ค. 2561
ถึง
12 ม.ค. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล 2
22 ธ.ค. 2560
ถึง
29 ธ.ค. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 8 ซอย 1
22 ธ.ค. 2560
ถึง
29 ธ.ค. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 2
14 ธ.ค. 2560
ถึง
22 ธ.ค. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 8 ซอย 1
13 ธ.ค. 2560
ถึง
30 ก.ย. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส

ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th

www.tanyongmat.go.th