Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ก.ค. 2561
ถึง
13 ก.ค. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
29 มิ.ย. 2561
ถึง
05 ก.ค. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะบ้านบ่อทอง และบ่อขยะบ้านปูลาไทร
28 มิ.ย. 2561
ถึง
31 ก.ค. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25 มิ.ย. 2561
ถึง
30 มิ.ย. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
04 มิ.ย. 2561
ถึง
04 มิ.ย. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนสาธารณะ (หลังธนาคารกรุงไทย ช่วงที่ 2) งวดที่3 และงวดที่ 4(งวดสุดท้าย)
21 พ.ค. 2561
ถึง
22 พ.ค. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนระแงะมรรคา 26/1 (ช่วงที่ 2)
16 พ.ค. 2561
ถึง
17 พ.ค. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การกีฬา
30 เม.ย. 2561
ถึง
30 เม.ย. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนสาธารณะ (หลังธนาคารกรุงไทย ช่วงที่ 2) งวดที่ 1,2
20 เม.ย. 2561
ถึง
05 พ.ค. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)
10 เม.ย. 2561
ถึง
30 เม.ย. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส

ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th

www.tanyongmat.go.th