Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 มิ.ย. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการลดขยะให้สนุก ลดภาระครัวเรือน ณ วัดสังฆสิทธาราม

26 มิ.ย. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกันทำความสะอาดและล้างบ่อขยะในตลาดสดตันหยงมัส

22 มิ.ย. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30น. เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ทำการออกปฏบัติการแจ้งเตือนพ่อค้าเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณที่ห้ามตั้งร้านค้าขายของ ในบริเวณตลาดสดตันหยงมัส

21 มิ.ย. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำความสะอาดกองทรายบนถนนเทศบาล 5 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรผ่านของประชาชน

21 มิ.ย. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. กองสวัสดิการสังคมได้จัดโครงการออกกำลังกายโยคะด้วยฟิตบอล ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำตันหยงมัส

21 มิ.ย. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคมได้จัดโครงการพอเพียงนำหน้า ชราสุขใจ ทุกวัยแข็งแรง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตันหยงมัส

21 มิ.ย. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสร่วมกับเทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้จัด กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ชุมชนในการจัดการขยะ (กิจกรรมชุมชนคาร์บอนต่ำ) ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21 มิ.ย. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่แจ้งระเบียบแก่พ่อค้าที่ตั้งร้านค้าปิดบังสัญญาณจราจรบริเวณสี่แยกตลาดสดตันหยงมัส เพื่อความปลอดภัยใตการจราจรของประชาชน

20 มิ.ย. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำการเปลี่ยนหลังคาโรงฆ่าสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัสที่ชำรุดเสียหายใหม่ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานภายในบริเวณโรงฆ่าสัตว์

19 มิ.ย. 2560
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำการพัฒนาบ่อขยะ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณบ่อขยะ ณ ตลาดสดตันหยงมัส

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส

ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th

www.tanyongmat.go.th