Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

14 ก.พ. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2651 เวลา 08.30-15.00 น. กองคลังเทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้จัดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ณ บริเวณวงเวียนลองกอง

13 ก.พ. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลตันหยงมัสได้จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส

12 ก.พ. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกเตือนรถบรรทุกขี้ยางและพ่อค้า ถนนจิตมงคล เพื่อ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

12 ก.พ. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.กองสาธารณสุขฯออกพัฒนาทำความสะอาดสองข้างทางตั้งแต่ป้อมลาไมไปทางวัดตันหยงมัส เพื่อปรับภูมิทัศน์และความสะอาดเรียบร้อย

08 ก.พ. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.50 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกพัฒนาถนนเทศบาล 15 เพื่อปรับภูมิทัศน์และความสะอาดเรียบร้อย

07 ก.พ. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.50 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการพ่นหมอกควันกำจัดบุงลาย ตามบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก ร้านเฮียเนตรโภชนา

07 ก.พ. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2651 เวลา 08.30-15.00 น. กองคลังเทศบาลตำบลตันหยงมัสโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ณ บริเวณวงเวียนลองกอง

06 ก.พ. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.20 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตลาดสดและตักเตือน พ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขาย บริเวณริมทางเท้า ภายในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส

05 ก.พ. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจเตือนแม่ค้าขายผลไม้ และเตือนรถบรรทุกขี้ยางที่ผ่านภายในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส

02 ก.พ. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกทำการพัฒนาตัดกิ่งไม้บริเวณถนนเทศบาล 11 ซอย 1 เพื่อเป็นการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ค่ะ

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส

ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th

www.tanyongmat.go.th