Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

11 เม.ย. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น. ถึง 12.00 น. เทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วัดสังฆสิทธาราม และ สวนศาธารณะ(วัชระอุทยาน)

05 เม.ย. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จ.ยะลา จัดโครงการวันผู้สูงอายุชายแดนใต้ "ผู้สูงวัยถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน " ณ วันที่ 4เม.ย.61

19 มี.ค. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.30 น. ณ หอประชุมอำเภอระแงะ

15 มี.ค. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้จัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ณ.อาคารอเนกประสงค์ (จิตมงคล)

15 มี.ค. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการเสวนากาแฟยามเช้า โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และ หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเสวนา ณ อาคารอเนกประสงค์ (จิตมงคล)

15 มี.ค. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่้อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. กองคลัง ออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ณ บริเวณวงเวียนลองกอง

13 มี.ค. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. กองสวัสดิการสังคมได้จัด โครงการส่งเสริมครัวเรือนเข็มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ

12 มี.ค. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าเทศกิจได้ออกตรวจดูแลความเรียบร้อย ภายในตลาดสดเทศบาลตำบลตันหยงมัส

08 มี.ค. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส กองสวัสดิการสังคมจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

08 มี.ค. 2561
นราธิวาส ระแงะ ทต.ตันหยงมัส กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส

ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th

www.tanyongmat.go.th