Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง การนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลตันหยงมัส เพื่อให้การปฏิบัติราชการด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อบริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาลตำบลตันหยงมัส ดำเนินการไปด้วยความรวดเร็ว สามารถอำนวยความสะดวกแ
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส
เรื่อง การนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลตันหยงมัส
เพื่อให้การปฏิบัติราชการด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อบริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาลตำบลตันหยงมัส ดำเนินการไปด้วยความรวดเร็ว สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เทศบาลตำบลตันหยงมัส จึงออกประกาศการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลตันหยงมัส ในการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
ประกาศเทศบาลตำบลตันหยงมัส เรื่อง การนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลตันหยงมัส เพื่อให้การปฏิบัติราชการด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อบริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาลตำบลตันหยงมัส ดำเนินการไปด้วยความรวดเร็ว สามารถอำนวยความสะดวกแ
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2561

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส
ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th
https://www.facebook.com/TassabanTanyongmat/
ไลน์กลุ่มตนรักตันหยงมัส https://line.me/R/ti/g/00sPdXuDBp
www.tanyongmat.go.th