Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเป็นคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลตันหยงมัส
ขอเชิญร่วมพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน
เป็นคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลตันหยงมัส
ผู้ที่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก
1. เป็นบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี
2.มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตันหยงมัส
หลักฐานในการนำมาพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร
1.สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน อนุโลมให้ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงเพียงอย่างเดียว
3.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน1 รูป (ถ่ายหน้าตรง ไม่สมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ)
กำหนดการเพื่อเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก
เวลา 09.00 - 12.00 น.  ยื่นหลักฐาน
เวลา 13.00 น. พิจารณาคัดเลืก
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2560

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส

ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th

www.tanyongmat.go.th