Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภาพวัด เทศบาลตำบลตันหยงมัส
Responsive image

ประวัติวัดสังฆสิทธาราม
     วัดสังฆสิทธาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 เลขที่ 120 เป็นวัดมหานิกาย มีเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน
     วัดสังฆสิทธาราม ได้สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2481 เดิมมีนามว่า“ วัดตันหยงมัส ” ได้เปลี่ยนนามวัดเมื่อ พ.ศ. 2482  เป็นวัดสังฆสิทธาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2492 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 8.77 เมตร  ยาว  20.40  เมตร
ตำแหน่งเจ้าอาวาสมีดังนี้
     1.หลวงพ่อดีวาจาสิทธิ์ ได้รับฉายาว่า พระครูการุญญโสภณ เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก
     2.หลวงพ่อเจ  กิตติวณ∙โน ได้รับฉายาว่า พระครูสังฆสิทธิพิทักษ์ เมื่อ พ.ศ. 2520 เป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน
ประวัติหลวงพ่อดีวาจาสิทธิ์  
     นามเดิมชื่อ นายดี ทองเครือ เกิดวันพฤหัสบดี ปีมะเมีย เดือนมิถุนายน พ.ศ.2436 ที่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส บิดาชื่อนายหนู ทองเครือ  มารดาชื่อ นางเหล่ ทองเครือ มีพี่น้องกี่คนไม่ปรากฏหลักฐาน การศึกษาอ่านออกเขียนได้ ได้ทำการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2458 ขณะอายุได้ 22 ปี ณ วัดพระพุทธ  ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โดยมีพระธม∙โชโต เป็นอุปัชฌาย์
พระปุญสุวณ∙โน เป็นพระกรรมวาจาจารย์   
พระสีสุสวณ∙โน เป็นพระอนุสาวนาจารย์
   พระดี ได้รับฉายาว่า พุทธสโร  และได้ศึกษาพระธรรมวินัย สอบได้เป็นนักธรรมชั้นตรี เมื่อ พ.ศ. 2473
ก่อนที่หลวงพ่อดีวาจาสิทธิ์จะย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆสิทธิธาราม  หลวงพ่อดีวาจาสิทธิ์ ได้ย้ายไปอยู่วัดต่างๆ ดังนี้
มิถุนายน  พ.ศ. 2477  ย้ายไปอยู่ที่วัดราษฎร์สโมสร  อ.รือเสาะ
สิงหาคม พ.ศ. 2479  ย้ายไปอยู่ที่วัดปริมังคลาวาส อ.สุไหงปาดี
กรกฎาคม พ.ศ.2480  ย้ายเป็นเจ้าอาวาสวัดลอยประดิษฐ์  อ.สุไหงปาดี
สิงหาคม พ.ศ. 2483  ย้ายเป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆสิทธิธาราม  อ.ระแงะ
     หลวงพ่อดีวาจาสิทธิ์ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูการุญญโสภณ (ไม่ปรากกฏหลักฐานเมื่อไร) พร้อมทั้งได้รับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอระแงะ  จนกระทั่งได้ถึงแก่มรณภาพ อาพาธด้วยโรคชรา เมื่อพ.ศ.2518 รวมศิริอายุได้ 82 ปี 60  พรรษา เหตุผลที่หลวงพ่อดีวาจาสิทธิ์ เป็นที่กล่าวขานและนับถือของชาวบ้านและประชาชนทั่วไปว่าหลวงพ่อดีมีวาจาสิทธิ์ เพราะลิ้นของหลวงพ่อดีมีปานดำในอุ้งปากมาแต่กำเนิด ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่าผู้ที่มีลิ้นดำเวลาพูดอะไรออกไปแล้วจะเป็นดังคำที่พูดอภินิหารที่ชาวบ้านได้พบเห็นและมีประจักษ์พยานที่อ้างได้  ดังนี้
     ประการที่ 1 สมัยที่วัดสังฆสิทธารามยังไม่มีรั้วรอบขอบชิด  ท่านได้ปลูกมะพร้าวไว้ แต่ต้นมะพร้าวเอนไปยังดินของชาวบ้าน สร้างความรำคาญให้กับชาวบ้าน จะให้หลวงพ่อดีโค่นก็ไม่กล้าบอกกล่าวเวลามะพร้าวสุกจะตกลงในที่ดินชาวบ้าน  ชาวบ้านไม่พอใจ  จึงได้ให้คนเอาน้ำมันก๊าดราดที่ยอดมะพร้าวของวัดจึงตาย ท่านได้เดินไปดูพอรู้ว่าชาวบ้านเป็นผู้ทำลายมะพร้าวของท่านตายจึงเสียดายมาก ท่านจึงชี้ไปที่ต้นไม้ที่ปลูกชิดกับมะพร้าวที่ตายว่า เมื่อต้นมะพร้าวกูตาย ต้นไม้(ที่เป็นต้นทุเรียน) ของมึงต้องตายด้วย ไม่ช้าต้นไม้นั้นก็ตาย ซึ่งเป็นอภินิหารในวาจาของท่านว่าวาจาสิทธิ์ชาวบ้านจึงมีความกลัวกับคำกล่าวเป็นอันมาก จากคำบอกเล่าของผู้ที่ประสบด้วยตนเอง
     ประการที่ 2 สมัยที่ท่านกำลังสร้างอุโบสถ มีท่านผู้บังคับกอง อำเภอระแงะ อาสาไปซื้อไม้มาทำประตูพระอุโบสถแล้วขอเบิกเงินไป แต่ไม่ซื้อไม้มาทำตามที่พูดไว้ อยู่มาไม่นานได้ป่วยเป็นอัมพาตและมีหนี้สินมากมายก่อนตายปากคอและลิ้นเป็นผุพอง พูดไม่ได้และตามอย่างทรมาน เงินจัดการศพก็ไม่มี ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่าด้วยอภินิหารหลวงพ่อดีวาจาสิทธิ์ จึงดลบันดาลให้เป็นเพราะไม่ทำตามสัญญาที่ตกลงไว้
     ประการที่ 3 ได้รับคำบอกเล่าจาก ร.ต.ต. พงษ์เทพ เทพบัวแก้ว ที่เรียกว่า(หมวดรวย) ท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อดีวาจาสิทธิ์ได้สั่งว่าเวลาออกไปปราบผู้ร้ายและยิงผู้ร้ายตายก่อน  กลับบ้านให้แวะมาหาท่านก่อน   ร.ต.ต. พงษ์เทพ  เทพบัวแก้ว  ก็ปฏิบัติตาม เมื่อวิหารเล่าให้ท่านฟัง หลวงพ่อดีก็สั่งให้ตีระฆังแล้วสวดขับไล่จัญไรและสิ่งเลวร้ายออกไปจึงให้กลับบ้านทุกครั้ง ร.ต.ต. พงษ์เทพ  เทพบัวแก้ว ก็ถือปฏิบัติเสมอมาจนท่านมรณภาพ
     ประการที่ 4 ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิต เวลาจัดงานในวัดฝนจะไม่ตกในวัด จะตกแต่บริเวณใกล้เคียงเท่านั้นจนงานแล้วเสร็จ  แม้เมื่อท่านมรณภาพไปแล้วจะมีชาวบ้านที่มีความเชื่อ เวลาจัดงานพิธีต่างๆ หรืองานใดๆ จะนิยมมาบนหลวงพ่อดีวาจาสิทธิ์เสมอและประสบผลสำเร็จส่วนใหญ่ จึงมีความเชื่อถือกันมาก พอเสร็จงานจะมีการเซ่นไหว้โดยถวายขนมโค 99 ลูก และจุดประทัดถวายแก้บน
     ประการที่ 5 ในการก่อสร้างถาวรวัตถุถาวร เช่นสร้างซุ้ม สร้างวิหาร สร้างกองอำนวยการ สร้างกำแพงวัด ทั้งๆ ที่ไม่มีเงินแต่ได้ประกาศบนหลวงพ่อดีวาจาสิทธิ์  ขอให้สร้างให้แล้วเสร็จและต่อเนื่องงานก็แล้วเสร็จ  ตามต้องการทุกครั้งจนทำให้ผู้ก่อสร้างอุปสมบทถวายหลวงพ่อดีวาจาสิทธิ์
 ตามที่กล่าวมาแล้วพอสรุปได้ว่าหลวงพ่อดีวาจาสิทธิ์มีอภินิหาร และมีความศักดิ์สิทธิ์จริงตามคำเล่าลือและที่ได้ประสบการณ์มาในอดีต
คาถาปลุกเสกเหรียญ  พ่อท่านดี  วาจาสิทธิ์
     วัดสังฆสิทธาราม ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ให้ปลุกเสกวันเสาร์และวันพฤหัสบดีใช้ธูป 7 ก้าน ดอกไม้ 5 สี ว่านะโม 7 จบ ว่าแล้วคาถาปลุกเสก 7 ครั้ง  ดังนี้
อิติอะวะหัง  อะนันทะจักกะวาโล
คาถาถวายสังฆทาน
ตั้งนะโม  3  จบ
อินามิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปริวารานิ ภิกขุ สังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

 

โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2554

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส
ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th
https://www.facebook.com/TassabanTanyongmat/
ไลน์กลุ่มตนรักตันหยงมัส https://line.me/R/ti/g/00sPdXuDBp
www.tanyongmat.go.th