Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
นิตยสารออนไลน์ (E-Book)
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายธนกร นนทศร
ประธานสภา เทศบาล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายประสิทธิ์ ปิ่นศิโรดม
รองประธานสภา เทศบาล
Responsive image
Responsive image
นายธนกร นนทศร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายอรุณ กรัณฑสุทธานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายสมพร ตันประเสริฐ
สมาชิกสภาดทศบาล เขต 1
Responsive image
นายประจักร์ พูลทวี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายเจริญ สุวรรณพรหม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายอรุณ อินทราช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Responsive image
นายยุทธศักดิ์ วรวงศ์เวทย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นายประสิทธิ์ ปิ่นศิโรดม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นายประสิทธิ์ แซ่ฮ่อ
สมาชิกสภาเทสบาล เขต 2
Responsive image
นายพงษ์พันธ์ มุทะธากุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นายเศกสิทธิ์ อุ่นจิตต์ธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Responsive image
นางสาคร สายทองดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส
ที่ตั้ง : 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364  แฟกซ์ : 0-7367-1864  E-mail : admin@tanyongmat.go.th
https://www.facebook.com/TassabanTanyongmat/
ไลน์กลุ่มตนรักตันหยงมัส https://line.me/R/ti/g/00sPdXuDBp
www.tanyongmat.go.th