เทศบาลตำบลตันหยงมัส

เทศบาลตำบลตันหยงมัส

1 ถนนพระยาระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130
โทรศัพท์ : 0-7367-1364 โทรสาร : 0-7367-1864
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Saraban_05960501@dla.go.th