ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลตันหยงมัส

1 ถนนพระยาระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130

โทรศัพท์ : 0-7367-1364 โทรสาร : 0-7367-1864

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Saraban_05960501@dla.go.th

Google Map
เดินทางไปทต.ตันหยงมัส