ภาพกิจกรรม
เวลา 16.30 น. วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567 กองการศึกษา เทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ พ.ศ. 2567 ฮิจเราะห์ศักราช 1445 ร่วมละศีลอดเดือนรอมฎอนกับพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 1 ณ มัสยอดตันหยงมัสโดยนายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส และพนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัสได้ร่วมจัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมอาหาร และร่วมศีลอดร่วมกัน โดยมีนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมให้กำลังใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี กับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาในพื้นที่ แสดงถึงความรัก ความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ และพร้อมให้กำลังใจพี่น้องชาวมุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

เวลา 16.30 น. วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567 กองการศึกษา เทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ พ.ศ. 2567 ฮิจเราะห์ศักราช 1445 ร่วมละศีลอดเดือนรอมฎอนกับพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 1 ณ มัสยอดตันหยงมัสโดยนายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส และพนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัสได้ร่วมจัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมอาหาร และร่วมศีลอดร่วมกัน โดยมีนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมให้กำลังใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี กับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาในพื้นที่ แสดงถึงความรัก ความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ และพร้อมให้กำลังใจพี่น้องชาวมุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

5

4 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. 
นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศนมตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมาย กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ 
ในพื้นที่ ถนนเทศบาล 4 / เทศบาล 8 /เทศบาล11 / เทศบาล11ซอย5
เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบกิจการและดำเนินการมอบใบอนุญาตต่อไป

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศนมตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมาย กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ ในพื้นที่ ถนนเทศบาล 4 / เทศบาล 8 /เทศบาล11 / เทศบาล11ซอย5 เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบกิจการและดำเนินการมอบใบอนุญาตต่อไป

8

4 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. 
นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศนมตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมาย กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ 
ในพื้นที่ ถนนระแงะมรรคา
เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบกิจการ และการให้คำแนะนำในการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศนมตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมาย กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ ในพื้นที่ ถนนระแงะมรรคา เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบกิจการ และการให้คำแนะนำในการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ

4

4 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลตันหยงมัส ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสำนึกคุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อความสามัคคีปรองดอง และน้อมรำลึกถึงความสำคัญชองสภาบัน ทั้ง 3 สถาบัน และเพื่อให้สถานบันชาติของประเทศไทยอยู่คู่กับคนไทยทุกคน

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลตันหยงมัส ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสำนึกคุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อความสามัคคีปรองดอง และน้อมรำลึกถึงความสำคัญชองสภาบัน ทั้ง 3 สถาบัน และเพื่อให้สถานบันชาติของประเทศไทยอยู่คู่กับคนไทยทุกคน

9

4 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ นำขยะมาปลูกพืชผักสวนครัว และปลูกพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยการนำขยะประเภท โฟม มาปลูกผัก นำดินจากเศษขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ย ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพร ถ.เทศบาล1 ต.ตันหยงมัส อ.ระเเงะ จ.นราธิวาส

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ นำขยะมาปลูกพืชผักสวนครัว และปลูกพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยการนำขยะประเภท โฟม มาปลูกผัก นำดินจากเศษขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ย ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพร ถ.เทศบาล1 ต.ตันหยงมัส อ.ระเเงะ จ.นราธิวาส

6

4 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. 
นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศนมตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมาย กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ ในพื้นที่ ถนนเทศบาล 2 ถนนเทศบาล 4 ซอย 3 ถนนเทศบาล 8 ถนนจิตมงคล และถนนระเเงะมรรคา
เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบกิจการและดำเนินการมอบใบอนุญาตต่อไป

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศนมตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมาย กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ ในพื้นที่ ถนนเทศบาล 2 ถนนเทศบาล 4 ซอย 3 ถนนเทศบาล 8 ถนนจิตมงคล และถนนระเเงะมรรคา เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบกิจการและดำเนินการมอบใบอนุญาตต่อไป

4

4 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมายให้กองช่าง ติดตั้งประดับตกแต่งดวงไฟหลากสีสันภายในเขตเทศบาล ในช่วงเดือนรอมฎอนเพื่อเตรียมต้อนรับวันรายออิดิ้ลฟิตรีทีจะถึงนี้

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมายให้กองช่าง ติดตั้งประดับตกแต่งดวงไฟหลากสีสันภายในเขตเทศบาล ในช่วงเดือนรอมฎอนเพื่อเตรียมต้อนรับวันรายออิดิ้ลฟิตรีทีจะถึงนี้

7

2 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. 
พนักงานดับเพลิงฝึกทบทวนเตรียมความพร้อม ประจำเดือน มีนาคม                                                                                                   เพื่อการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย และ อัคคีภัย 
ให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส กระบวนการฝึกทบทวนพนักงานดับเพลิง มีดังต่อไปนี้                                                                                                                1. ฝึกกายบริหาร 10 ท่า                                                                                                                                    2. วิ่งออกกำลังกาย                                                                                                                                      3. ฝึกทบทวนการม้วนสายส่งน้ำ                                                                                                                            4. ให้ความรู้แผนผจญเพลิง แผนที่ 3 และแผนที่ 4                                                                                                                      5. ฝึกปฏิบัติทบทวนผจญเพลิง แผนที่ 3 และ แผนที่ 4

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. พนักงานดับเพลิงฝึกทบทวนเตรียมความพร้อม ประจำเดือน มีนาคม เพื่อการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย และ อัคคีภัย ให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส กระบวนการฝึกทบทวนพนักงานดับเพลิง มีดังต่อไปนี้ 1. ฝึกกายบริหาร 10 ท่า 2. วิ่งออกกำลังกาย 3. ฝึกทบทวนการม้วนสายส่งน้ำ 4. ให้ความรู้แผนผจญเพลิง แผนที่ 3 และแผนที่ 4 5. ฝึกปฏิบัติทบทวนผจญเพลิง แผนที่ 3 และ แผนที่ 4

5

2 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เวลา ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ กองการศึกษา เทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๕ ร่วมละศีลอดเดือนรอมฎอนกับพี่น้องประชาชน หมู่ที่ ๗ ณ มัสยิดดารุสสลาม โดยนายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส นายณัฐภัทร จิตนะมงคล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัสได้ร่วมจัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมอาหาร และร่วมศีลอดร่วมกัน โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมให้กำลังใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี กับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาในพื้นที่ แสดงถึงความรัก ความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ และพร้อมให้กำลังใจพี่น้องชาวมุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

เวลา ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ กองการศึกษา เทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๕ ร่วมละศีลอดเดือนรอมฎอนกับพี่น้องประชาชน หมู่ที่ ๗ ณ มัสยิดดารุสสลาม โดยนายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส นายณัฐภัทร จิตนะมงคล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัสได้ร่วมจัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมอาหาร และร่วมศีลอดร่วมกัน โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมให้กำลังใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี กับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาในพื้นที่ แสดงถึงความรัก ความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ และพร้อมให้กำลังใจพี่น้องชาวมุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

12

25 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 น.
กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตันหยงมัส จัดโครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตันหยงมัส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตันหยงมัส โดย นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมายให้ นายพนิช สินุธก รองนายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส พร้อมด้วยนายนพพร จันทร์แก้ว รองปลัดเทศบาล ทำหน้าทีเป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 น. กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตันหยงมัส จัดโครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตันหยงมัส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตันหยงมัส โดย นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมายให้ นายพนิช สินุธก รองนายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส พร้อมด้วยนายนพพร จันทร์แก้ว รองปลัดเทศบาล ทำหน้าทีเป็นประธานในพิธีเปิด

15

18 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพบรรยากาศตลาด รอมฎอน 
เมืองตำบลตันหยงมัส
ฮิจเราะฮศักราช 1445 ประจำปี 2567
ตลาดรอมฎอน ณ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
เทศบาลตำบลตันหยงมัสรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ถุงผ้าใช้ง่าย ขาดยาก ทนทาน และสามารถใช้ซ้ำได้มากกว่าหนึ่งครั้ง และที่สำคัญ "เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยย"
ร่วมรณรงค์ มาจ่ายตลาดรอมฎอนใช้ "ถุงผ้า" แทนถุงพลาสติกกันนะคะ
#ตลาดรอมฎอน
#เทศบาลตำบลตันหยงมัส 
#ถุงผ้าลดโลกร้อน

ภาพบรรยากาศตลาด รอมฎอน เมืองตำบลตันหยงมัส ฮิจเราะฮศักราช 1445 ประจำปี 2567 ตลาดรอมฎอน ณ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เทศบาลตำบลตันหยงมัสรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ถุงผ้าใช้ง่าย ขาดยาก ทนทาน และสามารถใช้ซ้ำได้มากกว่าหนึ่งครั้ง และที่สำคัญ "เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยย" ร่วมรณรงค์ มาจ่ายตลาดรอมฎอนใช้ "ถุงผ้า" แทนถุงพลาสติกกันนะคะ #ตลาดรอมฎอน #เทศบาลตำบลตันหยงมัส #ถุงผ้าลดโลกร้อน

13

18 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลตันหยงมัส ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสำนึกคุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อความสามัคคีปรองดอง และน้อมรำลึกถึงความสำคัญชองสภาบัน ทั้ง 3 สถาบัน และเพื่อให้สถานบันชาติของประเทศไทยอยู่คู่กับคนไทยทุกคน

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลตันหยงมัส ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสำนึกคุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อความสามัคคีปรองดอง และน้อมรำลึกถึงความสำคัญชองสภาบัน ทั้ง 3 สถาบัน และเพื่อให้สถานบันชาติของประเทศไทยอยู่คู่กับคนไทยทุกคน

14

18 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย 
วันที่ 18 มีนาคม 2567
นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ 
นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัสพร้อมนายณัฐภัทร จิตนะมงคล ปลัดเทศบาลตำบลตันหยงมัส และนายเอกชัย จิตมงคล ประธานสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ณ อาคารประวิช สุคนธา เลาหกุล โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัสพร้อมนายณัฐภัทร จิตนะมงคล ปลัดเทศบาลตำบลตันหยงมัส และนายเอกชัย จิตมงคล ประธานสภาเทศบาลตำบลตันหยงมัส เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ณ อาคารประวิช สุคนธา เลาหกุล โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

12

18 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมายให้ กองสาธารณสุขเละสิ่งเเวดล้อมลงพื้นที่ พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลตันหยงมัส โดยการเก็บขยะ ถางหญ้าทำความสะอาด และทาสีบริเวณรอบอาคาร เพื่อให้เกิดความสะอาดถูกสุขลักษณะ

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมายให้ กองสาธารณสุขเละสิ่งเเวดล้อมลงพื้นที่ พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลตันหยงมัส โดยการเก็บขยะ ถางหญ้าทำความสะอาด และทาสีบริเวณรอบอาคาร เพื่อให้เกิดความสะอาดถูกสุขลักษณะ

9

18 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 14 มีนาคม 2567
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัสร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 7 ชุมชน ร่วมดำเนินการจัดงาน " MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" โดยดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมการซื้อขายขยะริไซเคิลของธนาคารขยะ และเทศบาลตำบลตันหยงมัสได้เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลพร้อมใจกันนำขยะรีไซเคิล ได้แก่ พลาสติก แก้ว กระดาษ มาซื้อ-ขาย กันที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส 
# “ร่วมกันลดขยะที่ต้นทาง” “คัดแยกก่อนทิ้ง”
#MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION

วันที่ 14 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัสร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 7 ชุมชน ร่วมดำเนินการจัดงาน " MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" โดยดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมการซื้อขายขยะริไซเคิลของธนาคารขยะ และเทศบาลตำบลตันหยงมัสได้เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลพร้อมใจกันนำขยะรีไซเคิล ได้แก่ พลาสติก แก้ว กระดาษ มาซื้อ-ขาย กันที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส # “ร่วมกันลดขยะที่ต้นทาง” “คัดแยกก่อนทิ้ง” #MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION

61

14 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. 
นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศนมตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมาย กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ลงพื้นที่ดำเนินการมอบใบอนุญาตประกอบกิจการ ในพื้นที่ ถนนเทศบาล 4 ถนนเทศบาล 6 เทศบาล 8 และถนนเทศบาล 11
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการอย่างถูกต้องต่อไป

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศนมตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมาย กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ลงพื้นที่ดำเนินการมอบใบอนุญาตประกอบกิจการ ในพื้นที่ ถนนเทศบาล 4 ถนนเทศบาล 6 เทศบาล 8 และถนนเทศบาล 11 เพื่อใช้ในการประกอบกิจการอย่างถูกต้องต่อไป

11

13 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13.00น.
นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าในห้วงเดือนรอมฎอน เพื่อให้คำแนะนำความสะอาดของอาหารให้ถูกสุขลักษณะและการรักษาความสะอาดบนถนนสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตันหยงมัส

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13.00น. นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าในห้วงเดือนรอมฎอน เพื่อให้คำแนะนำความสะอาดของอาหารให้ถูกสุขลักษณะและการรักษาความสะอาดบนถนนสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตันหยงมัส

10

13 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลตันหยงมัส ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสำนึกคุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อความสามัคคีปรองดอง และน้อมรำลึกถึงความสำคัญชองสภาบัน ทั้ง 3 สถาบัน และเพื่อให้สถานบันชาติของประเทศไทยอยู่คู่กับคนไทยทุกคน

วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตันหยงมัส โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลตันหยงมัส ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสำนึกคุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อความสามัคคีปรองดอง และน้อมรำลึกถึงความสำคัญชองสภาบัน ทั้ง 3 สถาบัน และเพื่อให้สถานบันชาติของประเทศไทยอยู่คู่กับคนไทยทุกคน

9

11 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศนมตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมาย กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ ในพื้นที่ ถนนเทศบาล 11
เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบกิจการและดำเนินการมอบใบอนุญาตต่อไป

วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศนมตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมาย กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ ในพื้นที่ ถนนเทศบาล 11 เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบกิจการและดำเนินการมอบใบอนุญาตต่อไป

10

8 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. 
นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศนมตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมาย กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ 
ในพื้นที่ ถนนเทศบาล 7 ถนนเทศบาล 8 ถนนเทศบาล 9 ถนนเทศบาล 11 และถนนระเเงะมรรคา 38
เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบกิจการและดำเนินการมอบใบอนุญาตต่อไป

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศนมตรีตำบลตันหยงมัส มอบหมาย กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ ในพื้นที่ ถนนเทศบาล 7 ถนนเทศบาล 8 ถนนเทศบาล 9 ถนนเทศบาล 11 และถนนระเเงะมรรคา 38 เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบกิจการและดำเนินการมอบใบอนุญาตต่อไป

10

7 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...