ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ ในพื้นที่ ถนนจิตมงคล ถนนเทศบาล 2 ถนนเทศบาล 8 ถนนเทศบาล 10 ถนนเทศบาล 11 ซอย 3 ถนนเทศบาล 18 ถนนระแงะมรรคา ถนนประชาสามัคคี ถนนพระยาระแงะ เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบกิจการและดำเนินการมอบใบอนุญาตต่อไป
34
22 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.

กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ ในพื้นที่ ถนนจิตมงคล ถนนเทศบาล 2 ถนนเทศบาล 8 ถนนเทศบาล 10 ถนนเทศบาล 11 ซอย 3 ถนนเทศบาล 18 ถนนระแงะมรรคา ถนนประชาสามัคคี ถนนพระยาระแงะ เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบกิจการและดำเนินการมอบใบอนุญาตต่อไป