ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ ในพื้นที่ ถนนระแงะมรรคา ถนนระแงะมรรคา 4 ถนนเทศบาล 8 ถนนเทศบาล 11 เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบกิจการและดำเนินการมอบใบอนุญาตต่อไป
30
22 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.

กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลตันหยงมัส ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ ในพื้นที่ ถนนระแงะมรรคา ถนนระแงะมรรคา 4 ถนนเทศบาล 8 ถนนเทศบาล 11 เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบกิจการและดำเนินการมอบใบอนุญาตต่อไป